Fråga: Vem har utslagsröst på bolagsstämman?
Hej, Vi är två ägare som innehar 50% vardera utav ett aktiebolag. Vi är båda styrelseledamöter men jag är ordförande. Således lär jag även vara ordförande på stämman och ha utslagsrösten. Är detta tillräckligt för att jag ska kunna få igenom en företrädesemissionen? Tacksam för vägledning.
Legalbuddy svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.


Precis som du nämner har stämmans ordförande utslagsröst vid lika röstetal i beslutsfrågor. Det följer av 7 kap. 38 § aktiebolagslagen (2005:551) "ABL". Något som däremot inte alltid är givet är att styrelsens ordförande även ska utses till ordförande på bolagsstämman.


Bolagstämmans ordförande utses istället genom val vid bolagsstämmans inledande, 7 kap. 30 § ABL. Därmed är det ni som är aktieägare och närvarande vid bolagstämman som väljer vem som ska utses till bolagsstämmans ordförande, och således ha utslagsröst. Kan ni inte enas om val av ordförande så bör en röstlängd upprättas vartefter ni dokumentera omröstningen. Den person som fått flest röster blir utsedd till ordförande.


Problemet som uppstår när ni äger 50 % av rösterna vardera är att ingen ensam kan uppnå tillräcklig majoritet för att utse en ordförande. Enligt 7 kap. 41 § ABL hanteras sådana situationer genom lottdragning. Lottdragning används dock endast vid val och inte vid beslut, detta eftersom ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal i beslutsfrågor. Notera även att annat tillvägagångssätt att utse bolagsstämmans ordförande kan följa av bolagsordning eller ett eventuellt aktieägaravtal. Detta måste dock i sådana fall ha reglerats före bolagsstämman.


Sammanfattningsvis är det inte självklart att du har rätt till rollen som ordförande på bolagsstämman om inte detta specifikt har reglerats. Möjligheten är tvärtom lika stor för er båda att lottas till ordförande i de fall ni inte kan enas.

Det är mycket att tänka på inför en bolagsstämman. Med vår checklista har du en enkel vägledning att följa. Checklistan gäller privata bolag.

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Skapa ett aktieägaravtal till fast pris med hjälp av erfarna affärsjurister.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan