Fråga: Vem kan klandra stämmobeslut?
Hej, Vem kan väcka talan om klander för stämmobeslut? Kan vem som helst göra det, exempelvis en myndighet?
Legalbuddy svarar

För stämmobeslut som inte tillkommit i behörig ordning eller på annat sätt strider mot bolagsordningen, aktiebolagslagen eller årsredovisningslagen kan talan om klander väckas vid allmän domstol i syfte att beslutet ska upphävas eller ändras.

 

Rätten att föra talan mot bolaget tillkommer endast aktieägare, styrelsen, enskilda styrelseledamöter och den verkställande direktören, det följer av Aktiebolagslagen 7 kap. 50 §. En aktieägare kan väcka talan om klander för beslut som fattades innan aktieägaren själv var ägare i bolaget. Däremot måste aktieägaren inneha minst en aktie i bolaget när talan om klander väcks och under hela talan. 


Det är mycket att tänka på inför en bolagsstämman. Med vår checklista har du en enkel vägledning att följa. Checklistan gäller privata bolag.

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Skapa ett aktieägaravtal till fast pris med hjälp av erfarna affärsjurister.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan