Fråga: Verksamhet i stiftelseform
Hur fungerar en stiftelse? Kan jag bedriva min verksamhet i stiftelseform?
Legalbuddy svarar
Pernilla Björklund

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för hur en stiftelse fungerar och när det kan vara gynnsamt att bedriva verksamhet i stiftelseform.


Stiftelser


En stiftelse är en typ av juridisk person med syfte att stödja ett eller flera särskilda ändamål, till exempel viss utbildning eller forskning, som sträcker sig över lång tid. För att stödja sitt ändamål förvaltar stiftelsen egendom, såsom aktier, pengar eller fastigheter, som avskiljts för att främja det särskilda ändamålet.


Till skillnad från bolag och föreningar saknar stiftelser både ägare och medlemmar. Istället har stiftelsen en styrelse och styrs av ett stiftelseförordnande som redogör för hur förmögenheten ska användas, dvs. ändamålet, samt vem eller vilka som får ta del av den. Ett sådant stiftelseförordnande kan till exempel vara ett styrelseprotokoll, ett gåvobrev eller ett testamente.


En stiftelse kan bildas av en eller flera fysiska eller juridiska personer.


Det finns ett antal olika former av stiftelser:


  • Vanlig stiftelse, som bildas genom att viss egendom avskilts av en eller flera stiftare för självständig, varaktig förvaltning med ett bestämt ändamål.
  • Insamlingsstiftelser, som bildas genom att en eller flera stiftare förordnar att medel som kommer in efter utrop av den ska förvaltas självständigt och främja ett bestämt och varaktigt ändamål samt att någon åtar sig att, i enlighet med förordnandet, förvalta pengarna.
  • Kollektivavtalsstiftelser, som bildas genom att en arbetsgivarorganisation och en central arbetstagarorganisation i ett kollektivavtal bildar en stiftelse med ändamål att betala ut bidrag med medel som arbetsgivare betalar in enligt avtal.
  • Pensionsstiftelser, som bildas av en arbetsgivare och syftar till att trygga pensionen till arbetstagare med medel som arbetsgivaren avsatt.
  • Personalstiftelser, som bildas av en arbetsgivare och syftar till att, på andra sätt än genom pension, avlöning eller andra förmåner, främja anställda med medel som arbetsgivaren avsatt.


Stiftelser måste registreras, antingen hos länsstyrelsen eller skatteverket beroende på vilken typ av stiftelse det rör sig om. Vidare måste stiftelsens namn innehålla ordet 'stiftelse'.


Verksamhet i stiftelseform


Det är tillåtet att bedriva näringsverksamhet genom vanliga stiftelser, insamlingsstiftelser och kollektivavtalsstifter under förutsättning att det är tillåtet enligt stiftelseförordnandet. Att bedriva verksamhet i stiftelseform kan i många situationer vara en attraktiv lösning. Detta särskilt ur ett skattehänseende, då stiftelser under vissa förutsättningar kan var undantagen från skatt. Exakt hur skattskyldigheten ser ut beror dock på vilken typ av stiftelse det rör sig om.


Verksamhetsstiftelser tillgodoser sitt ändamål genom att bedriva näringsverksamhet eller ideell verksamhet, det vill säga att, med eller utan marknadsmässig ersättning, tillhandahålla tjänster. Detta förekommer inte sällan inom t.ex. skola, kultur, vård och omsorg.


Avkastningsstiftelser, som är den vanligaste formen av 'vanliga stiftelser', kan som huvudregel inte bedriva näringsverksamhet i och med att deras förmögenhet måste vara godtagbart placerad och deras medel inte får förbrukas för annat än till förmån för det bestämda ändamålet. Om en sådan stiftelse placerat sin förmögenhet i t.ex. en hyresfastighet, anses den dock bedriva näringsverksamhet.


I sällsynta fall förekommer stiftelseägda företag. Anledningen till att skapa en sådan stiftelse kan var att bevara ett företag så som företagsgrundaren ursprungligen tänkt. Eftersom en stiftelses ändamål är bestämt och varaktigt kan inte heller företagets syfte förändras. Företaget kan då t.ex. inte köpas upp, splittras eller ändras i något väsentligt avseende. Detta kan säkerställa en oberoende och långsiktig utveckling till förmån för det tänkta ändamålet.


Innan sådan näringsverksamhet börjar bedrivas ska styrelsen eller förvaltaren lämna uppgifter för registrering i länsstyrelsens stiftelseregistret avseende vilken typ av verksamhet som är aktuell samt under vilket namn verksamheten ska bedrivas.


Önskar ni ytterligare juridisk rådvigning på området är ni välkomna att boka tid hos en av våra jurister på ett kontor nära dig https://legalbuddy.com/kontakt.

Missa inte detta när du startar upp verksamheten.

Dags att bilda bolag? Det är mycket att tänka på, men vi har sammanfattat de viktigaste sakerna för dig. 

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan