Fråga: Vilka krav måste uppfyllas för att få varumärkesskydd?
Jag har sedan några år tillbaka drivit ett eget företag som successivt växer och blir större vilket innebär att jag nu är intresserad av att skydda mitt varumärke. Vilka krav ställs på mitt varumärke för att få det beviljat?
Legalbuddy svarar

För att få ditt varumärke registrerat och därmed skyddat måste vissa krav vara uppfyllda. Kraven syftar till att säkerställa att alla varumärken som registreras är unika, med andra ord, att det föreligger särskiljningsförmåga. Genom att säkerställa att ditt varumärke är unikt utesluts risken för förväxling med äldre, registrerade varumärken. Med andra ord säkerställs att ditt varumärke är lagenligt och inte begår något intrång.  


I Sverige gäller följande krav: 


Särskiljningsförmåga 

Varumärket måste vara utformat så att varorna/tjänsterna kan särskiljas från andras. 


Ingen förväxlingsrisk 

Varumärket får inte vara så likt ett annat varumärke att det finns risk att ditt varumärke förväxlas med andra, befintliga varumärken 


Definition av varor och tjänster 

Varumärket måste definieras på den marknad du avser använda det på. Detta görs genom att klassificera varumärket för respektive varor och/eller tjänster under de s.k. Nice-klasserna. 


Användningskrav 

Varumärket ska vara planerat för att användas för de specifika varorna och/eller tjänsterna inom en femårsperiod enligt det s.k. användningskravet. Om du efter fem år inte kan visa att du börjat använda ditt varumärke i din verksamhet riskerar du att bli av med din varumärkesregistrering. 


Namn 

Om varumärket innehåller ett namn måste det följa PRV:s riktlinjer för varumärkesskydd av namn. 


Lagar och regler 

Varumärket får inte bryta mot lagar och regler (exempelvis genom att begå intrång i en äldre rätt, genom att kränka någon annans upphovsrätt eller genom att inte följa PRV:s riktlinjer för vad som exempelvis gäller vid registrering av namn). Det får inte heller strida mot den allmänna ordningen eller god sed. 


Korrekt ansökan 

Slutligen måste ansökan om varumärkesregistrering vara korrekt ifylld och alla efterfrågade handlingar finnas bifogade. Mer om vad som krävs för detta kan du läsa lite längre ned. 


Varumärkesskydd genom inarbetning 

En alternativ väg till varumärkesskydd går genom så kallad inarbetning. Skydd genom inarbetning kan beviljas företag vars varumärke har funnits så pass länge och är så pass välkänt på marknaden att det erhåller skyddad status genom att det anses vara allmänt känt. Den här typen av varumärkesskydd är mycket svårt att få, och det är upp till dig som innehavare att bevisa att ditt varumärke är så känt att det ska anses inarbetat. Av den anledningen är skydd genom registrering att föredra för de allra flesta. 


Hoppas detta besvarade dina funderingar. Om du vill ha hjälp med att skydda ditt varumärke är du varmt välkommen att höra av dig till oss genom att boka en gratis varumärkesanalys.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Den optimala guiden för att förstå hur du skyddar ditt varumärke

AvtalsAutomaten hjälper dig att skapa ett eget sekretessavtal. OBS gratistjänst.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan