Fråga: Vilka regler måste beaktas vid B2B-försäljning inom norden?
Vad gäller kalla samtal och e-post inom B2B försäljning i Sverige, Danmark, Norge och Finland? Det verkar inte regleras mycket av GDPR? Vad skrivs i andra marknadsföringslagar i dessa länder?
Legalbuddy svarar
Karl Womack

Hur förhåller sig GDPR till telefon- och e-post-försäljning?

Inom B2B-försäljning gäller olika regler för kalla samtal och e-post i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Gemensamt för alla nordiska länder är däremot att GDPR (General Data Protection Regulation) tillämpas. I B2B-sammanhang kan behandling av personuppgifter, inklusive genomförande av kalla samtal, användning av samtalslistor och sändning av personliga e-postmeddelanden, falla under regelverkets tillämpningsområde. GDPR:s bestämmelser måste därför beaktas i samband med att ni hanterar personuppgifter som framgår av exempelvis inköpta företagslistor. Köper ni in listor som innehåller personuppgifter är ni även skyldiga att informera kunder om hanteringen vid första kontakten (se art. 14.3 b GDPR). Själva tillåtligheten av försäljning genom kalla samtal och e-post regleras däremot inte genom GDPR.


Sverige

Marknadsföringslagen (2008:486) är tillämplig i B2B-sammanhang. Däremot är många av lagens bestämmelser konsumentskyddsregler; i dessa delar är lagen inte tillämplig. Av 19 § MFL framgår att en näringsidkare inte får rikta obeställd reklam mot fysiska personer om dessa tydligt motsatt sig detta. 19 § MFL tillämpas däremot endast vid direktmarknadsföring mot fysiska personer varför den inte är tillämplig vid B2B-försäljning. När ni som företag skickar e-postmeddelanden till andra företag krävs det således inte något samtycke på förhand. Istället blir marknadsföringslagen främst relevant i själva samtalet. Ni som företag kan bli ansvariga om säljaren uppger felaktig eller vilseledande information under själva samtalet (se bland annat 10 § MFL).


Danmark

Den danska markedsføringsloven innehåller, likt den svenska marknadsföringslagen, förbud mot direktmarknadsföring i konsumentförhållanden utan samtycke. I B2B-sammanhang innehåller lagen däremot inte något direkt förbud mot kalla samtal eller kontakt vid e-post utan föregående samtycke.


Norge

I Norge tillämpas den norska markedsføringsloven som även den innehåller ett förbud mot direktmarknadsföring utan föregående samtycke (se 15 §). Även här gäller endast förbudet fysiska personer och inte företag.


Finland

Precis som i Danmark och Norge innehåller den finska lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ett förbud mot direktmarknadsföring riktat till konsumenter utan föregående samtycke (200 §). Enligt 202 § samma lag får företag däremot rikta direktmarknadsföring till andra företag och organisationer om inte mottagande företag uttryckligen förbjudit det. Av andra stycket framgår vidare att företag och organisationer ska ges möjlighet att på ett enkelt sätt och kostnadsfritt förbjuda användning av sin kontaktinformation. Den som bedriver direktmarknadsföring ska även tydligt informera om förbudsmöjligheten.


Sammantaget

Regelverken i de nordiska länderna innehåller liknande bestämmelser, som främst riktar sig till marknadsföring mot konsumenter. När det gäller kalla samtal och e-postmeddelanden till andra juridiska personer finns det inga direkt tillämpliga regler som förhindrar att så görs. Har ni kundlistor som innehåller personuppgifter måste ni däremot ha rutiner för datahanteringen för att säkerställa att ni behandlar uppgifterna i enlighet med GDPR. Den information som vidare förmedlas i samtal och e-postmeddelanden till kunderna får inte heller vara vilseledande.


Det är även att rekommendera att det inkluderas en avregistreringslänk i e-postmeddelanden som innehåller marknadsföring. Företag som informerar er om att de inte är intresserade bör även avregistreras från systemen för att förhindra att samma företag kontaktas vid flera tillfällen.


Hoppas detta besvarade era inledande frågeställningar. Behöver ni hjälp med att säkerställa att ni hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR eller är i behov av annan juridisk rådgivning är ni varmt välkomna att kontakta en av våra jurister.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Kickstarta ditt GDPR-arbete med ett fastpris-paket med viktiga dokument och rådgivning.

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan