Fråga: Vilken rättslig grund enligt GDPR ska vi använda för marknadsföring via email?
Jag har hört att vi ska använda samtycke som rättslig grund enligt GDPR för emailutskick av marknadsföringsmaterial till våra kunder. Stämmer det?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!


För att svara på frågan (som tyvärr inte kan besvaras med ett enkelt ”ja” eller ”nej”) måste vi titta närmare på både GDPR och marknadsföringslagens bestämmelser.


Marknadsföringslagen tar sikte på kanalen (email)


I marknadsföringslagen finns en bestämmelse som innebär att ni inte får skicka marknadsföring via email utan mottagarens samtycke, så kallad opt-in. Bestämmelsen i fråga tar bara sikte den kanal som används för att skicka meddelandet (i ert fall email), inte på de personuppgifter som ni behandlar inom ramen för marknadsföringen, till exempel mottagarnas emailadresser.


Från kravet på opt-in görs undantag för marknadsföring i samband med en försäljning som innebär att ni – utan mottagarens samtycke – via email kan skicka information om varor och tjänster som hänger ihop med eller liknar de varor/tjänster som försäljningen avsåg, dock endast under förutsättning att mottagaren inte har motsatt sig utskick och att han eller hon enkelt kan motsätta sig framtida utskick. Detta kallas ibland för soft opt-in.


I praktiken innebär ovan ofta att samtycke krävs för att kommunicera via email med prospects, medan något samtycke inte krävs för att skicka email till befintliga kunder.GDPR reglerar behandling av personuppgifter


Reglerna ovan handlar alltså om email som kanal för marknadsföring. När det gäller de personuppgifter ni behandlar i samband med marknadsföring är det GDPR som styr.


Vid behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål är det normal berättigat intresse som är den relevanta rättsliga grunden. Detta gäller oavsett om det handlar om uppgifter om prospects eller befintliga kunder. Även om det alltså är samma rättsliga grund som används för dessa två kategorier av registrerade kan det finnas skillnader i hur ni kan behandla uppgifter för att rätta er efter GDPR, till exempel när det gäller vilka uppgifter ni får behandla och hur länge uppgifterna får sparas.

Kickstarta ditt GDPR-arbete med ett fastpris-paket med viktiga dokument och rådgivning.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Skapa ett biträdesavtal när någon annan processar data för din räkning. OBS gratistjänst

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan