Fråga: Vilken uppsägningstid gäller för avtal som sägs upp före det börjat gälla
Hej! Vårt bolag har tecknat ett leverantörsavtal som träder ikraft om 4 månader. Avtalet gäller därefter tills vidare med 6 månaders uppsägnignstid. Av olika skäl vill vi inte ha avtal med denna leverantör. Eftersom vi skrivit på kontraktet undrar jag om vi kan säga upp avtalet innan det har börjat gälla så att uppsägningstiden börjar löpa från idag? Eller kan uppsägnignstiden först börja gälla när avtalet har trätt ikraft, dvs om fyra månader. Det skulle i sådan fall innebära att vi har 10 månaders uppsägningstid från idag istället för 6.
Legalbuddy svarar

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare.


Det händer ibland att avtal ingås relativt långt före avtalet ska börja gälla. Fråga är här om den i avtalet stadgade uppsägningstiden börjar gälla från den dag när ni vill säga upp avtalet eller från när avtalet har börjat gälla.


Det har givetvis stor betydelse om uppsägningen börjar gälla direkt eller först vid tidpunkten leverantörsavtalet börjar gälla. Att sitta kvar i ett avtal fyra månader extra kan både bli en ekonomisk kostnad och en fördröjning innan eventuellt annan leverantör kan knytas till er istället.


Det finns dessvärre ingen lagregel som berör den aktuella situationen, istället får vägledning sökas i praxis och doktrin.


Uppsägningstidens funktion i ett tillsvidareavtal är typiskt sett att ge parterna skäligt rådrum för att vidta erforderliga åtgärder i anledning av uppsägningen. Det syftet tillgodoses även om uppsägningen sker innan den aktuella leverantörsavtalet har börjat löpa. I Högsta Domstolens avgöranden inom bl.a. hyresrätt och arbetsrätt har denna princip fastslagits. Även om inget rättsfall, sk prejudikat, finns kring just leverantörsavtal är principen densamma (se ex NJA 1993 s 555). Ni kan alltså hävda er rätt att tillämpa uppsägningstiden om 6 månader med start från dagen för uppsägning - även om avtalet ännu inte trätt ikraft.


Behöver ni hjälp med att närmare analysera avtalet eller vidta åtgärder med uppsägningen eller ev meningsskiljaktigheter är ni välkomna att kontakta oss.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Vad behöver du tänka på när du ska skriva avtal med viktiga leverantörer? Kolla här!

Få hjälp att skapa professionella inköpsvillkor med hjälp av en erfaren affärsjurist

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan