Fråga: Villkorad aktieöverlåtelse och överlåtelse av aktier
Jag har ett aktieöverlåtelseavtal som var villkorat under vissa förutsättningar. Jag och den andra parten är överens om att förutsättningarna inte kommer uppfyllas och aktierna ska därför återgå till mig. För att praktiskt verkställa, räcker det med att aktieinnehavaren ställer ut en faktura till mig där jag återköper aktierna? eller hur behöver transaktionen ske när det är en återgång av köp?
Legalbuddy svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.  


Nedan går vi igenom hur ni praktiskt återför aktierna till dig. Du nämner att aktieöverlåtelsen var villkorad av vissa särskilda förutsättningar och att ni är överens om att den andra parten inte kommer uppfylla dessa villkor, och därför ska aktierna övergå till dig.  


Inledningsvis måste man utreda om aktierna faktiskt överlåtits från dig till den andra parten. För att avgöra det måste man se över det ursprungliga aktieöverlåtelseavtalet och vad som stadgas där. Om det är så att aktierna inte har överlåtits från dig till den andra parten, så häver man aktieöverlåtelseavtalet. Av din fråga tolkar jag det som att aktierna överlåtits och att betalning skett. I det fallet måste aktierna överlåtas tillbaka till dig och du betalar tillbaka köpeskillingen till den andra parten. Transaktionen ska dokumenteras i en avräkningsnota. I Legalbuddy Plus hittar du en mall för avräkningsnota och du kan även skicka över det för e-signering direkt i portalen.  


Av din fråga verkar det inte som ett troligt scenario, men om det skulle vara så att den andra parten motsätter sig att signera avräkningsnotan så rekommenderar vi att du ensidigt upprättar en hävningsförklaring och avräkningsnota samt betalar tillbaka köpeskillingen till den andra parten. Vi hjälper dig gärna med det.  


Hoppas att detta besvarade din fråga. Om du behöver vägledning och vidare hjälp är du varmt välkommen att höra av dig till oss genom att boka ett gratis coachingmöte. 

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Skapa en avräkningsnota för aktier.

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan