Fråga: Vinstutdelning - minoritetsskyddet
Hej! Jag äger 33% i ett bolag med två andra delägare som är syskon som äger 33% vardera. Då de sitter i styrelse och bestämmer hur bolaget sköts, så har de bestämt sig för att inte göra vinstutdelning kommande år 2024. 2023 gjorde vi en vinstutdelning, men de vill ej göra det 2024, kan jag kräva en vinstutdelning även om de inte vill det?
Legalbuddy svarar

Hej, tack för att du vänder dig till oss med din fråga!


Som innehavare av 10 % av aktierna i ett bolag, klassificeras du som en minoritetsaktieägare. Detta ger dig rättigheter enligt aktiebolagslagen (ABL), inklusive en specifik rättighet i 18 kap. 11 § ABL. Denna rättighet tillåter minoritetsägare som har minst 10 % av aktierna att under årsstämman föreslå en vinstutdelning. Bolagsordningen kan också innehålla regler om vinstutdelning för aktieägare med mindre än 10 % av aktierna eller tillåta en större utdelning än hälften av vinsten.

Trots detta, kan bolagsstämman begränsa vinstutdelningen till högst 5 % av bolagets egna aktiekapital. Utdelningar får inte heller bryta mot försiktighetsprincipen i 17 kap. 3 § ABL.


För att sammanfatta, som minoritetsaktieägare har du rätt att begära beslut om vinstutdelning vid nästa årsstämma. Utdelningen är begränsad till högst 50 % av årets vinst och får inte överstiga 5 % av bolagets egna aktiekapital. Om du inte får majoritetsstöd bland aktieägarna på stämman, kommer du inte att kunna realisera någon vinstutdelning.

Jag hoppas detta svar hjälper dig, och du är alltid välkommen att kontakta oss för ytterligare vägledning eller för att boka ett kostnadsfritt coachingsmöte.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan