31 mars 2020

Stöd och åtgärder för startups under Covid19-pandemin

Stöd och åtgärder för startups under Covid19-pandemin


SKATTER OCH AVGIFTER


Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Sänkta arbetsgivaravgifter gäller generellt. Nedsättningen gäller upp till 30 anställda och omfattar den del av en månadslön som inte överskrider 25 000 kronor. Det innebär en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. Förslaget föreslås träda i kraft den 6 april och ska gälla för perioden 1 mars-30 juni. Detta hanteras inom ramen för din deklaration av arbetsgivaravgifter.


→ Kolla upp med din redovisningsbyrå att de får med detta vid deklaration 12 april.


Läs mer här.Tillfälligt anstånd med skattebetalning

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anståndet gäller för upp till tre redovisningsperioder mellan januari och september 2020. En särskild anståndsavgift om 0,3% av anståndsbeloppet debiteras månadsvis och ska betalas samtidigt med anståndsbeloppet. Företaget måste också betala anståndsränta som just nu uppgår till 1,25%. Avdrag medges inte för kostnaderna.

Anstånd kommer inte beviljas företag som har större skatteskulder, missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. I övrigt förväntas en generös bedömning.


→ Använd den nya digitala tjänsten ”Tillfälligt anstånd med skatteinbetalning” som du öppnar i Mina sidor på www.skatteverket.se

→ Tänk på att du behöver planera för att kunna betala skatterna och avgifterna när anståndet löper ut.


Läs mer här.

 


Betalningsansvar för juridiska personers obetalda skatter och avgifter

Om du är företrädare för en juridisk person kan du bli personligt betalningsansvarig för i princip alla obetalda skatter och avgifter på den juridiska personens skattekonto. 

I och med coronaviruset och covid-19 kommer Skatteverket som huvudregel inte att ansöka om företrädaransvar mot dig så länge de obetalda skatterna och avgifterna omfattas av den nya lagen om anstånd med inbetalning av skatt. Det enda undantaget är företag som uppenbart utnyttjat möjligheterna helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna. 


Läs mer här: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/382923.htmlSe över din debiterade preliminärskatt

Du kan ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av COVID19-pandemin. Det kan ge lite extra likviditet.


→ Följ upp med redovisningsbyrån om din preliminärskatt bör minskas.


Läs mer här.Staten tar över kostnaden för anställdas sjuklöner

Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret under april och maj 2020 från företagen. Sjuklön betalas alltså av staten och inte av företagen de första 14 sjukdagarna.


→ Håll koll på sjuklönen vid löneutbetalning i april och maj.


Läs mer här.FINANSIERING


Brygglån från Almi

Individuell bedömning av lånebeloppet utifrån individuella behov och de intäktsbortfall som orsakats av COVID19-virusets spridning. Villkor:


  • Individuell räntesättning, som högst 4,95%.
  • Möjlighet finns att ansöka om ränte- och amorteringsuppskov upp till 12 månader. 
  • Löptiden är 12 månader. Efter 12 månader kan finnas möjlighet att lägga om lånet till nytt lån med då gällande ordinarie villkor.
  • Startups har möjlighet att låna upp till 500 000 kr. 
  • Ingen uppläggningsavgift.
  • Individuell kreditprövning med genomgång av säkerheter, i normala fall handlar det om att ta ut företagsinteckningar och ägarborgen som normalt ligger på 10-20%.


Läs mer här.UPPSÄGNINGAR OCH PERMITTERINGAR

 

Nya regler om permitteringar där staten tar del av lönekostnad


Alla företag kan införa korttidsarbete (korttidspermittering) som innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Ett grundkrav för att kunna söka stöd för korttidsarbete är att arbetsgivare vid datumet för ansökan inte är på obestånd, är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning eller är föremål för företagsrekonstruktion.


Det statliga stödet innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen upp till ett lönetak om 44 000 kr/månad. En arbetsgivare kan få stöd i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader. Arbetsgivaren betalar ut det aktuella nedsatta lönebeloppet till arbetstagaren. Stödet från Tillväxtverket utgår till arbetsgivaren, inte till arbetstagaren.


Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020. Det går inte att ansöka om stöd före 7 april. Ansökan kommer att ske via www.tillvaxtverket.se.


Du som företagare kan förbereda dig genom att se till att du har stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten.


→ Ansök om stödet efter 7 april på tillväxtverket.se

→ Sätt avtalen på plats om du saknar kollektivavtal – använd denna mall (länk).


Läs mer här.Uppsägning på grund av övertalighet


Vid neddragning av verksamhet har du möjlighet att säga upp personal men det är viktigt att följa reglerna.


Kolla vår checklista för uppsägningar här.

Boka gratis coachingmöte med LWAs affärsjurister här.AVTAL


Ingångna avtal gäller trots kriser. Undantagsvis kan man åberopa väsentligt förändrade förutsättningar eller hänvisa till en force majeure-klausul i ett avtal, men utrymmet är i allmänhet litet. Däremot finns det alltid möjlighet att i en förhandling komma överens om nya villkor i avtal.


Boka gratis coachingmöte med LWAs affärsjurister här.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan