16 september 2022

Vänder sig ditt företag till konsumenter? Här är de nya lagarna att ha koll på!

Vänder sig ditt företag till konsumenter? Här är de nya lagarna att ha koll på!

Sedan den 1 september 2022 gäller nya regler för företag som ingår avtal med konsumenter. De nya reglerna träffar särskilt företag med online-försäljning som använder sig av sökfunktioner, ranking och konsumentrecensioner, men även företag som erbjuder gratistjänster till användare omfattas. Lagändringar har gjorts i marknadsföringslagen, prisinformationslagen, avtalsvillkorslagen och distansavtalslagen. 

 

Nya informationskrav vid alla typer av prissänkningar  

Alla företag som riktar sig mot konsumenter måste numera skriva vad det lägsta priset för en prissänkt produkt varit dem senaste 30 dagarna före prissänkningen. Det lägsta priset måste stå intill det nya nedsatta priset. För produkter som rabatterats gradvis ska priset före den första prissänkningen skrivas ut. Om företaget använder sig av en automatisk prissättning baserat på vem som genomför köpet måste det framgå att priset har personanpassats innan köpet sker. 

 

Informationskrav vid marknadsföring med hjälp av kundrecensioner 

För att som företag använda sig av kundrecensioner i sin marknadsföring måste det informeras tydligt om det sker någon kontroll för att säkerställa att recensionerna kommer från en kund som faktiskt använt eller köpt produkten i fråga. Om det är en verifierad kundrecension måste företaget även förklara på vilket sätt kontrollen gjorts. Därutöver får företag inte ta bort väsentlig information från en kundrecension som används i marknadsföringen.  

 

Transparens i hur produkter rankas i sökresultat 

Hur man som företag organiserar, presenterar eller vidarebefordrar sina eller andras produkter kallas rankning. Det används framförallt när konsumenter gör sökningar efter produkter eller vissa nyckelord på ett företags hemsida. Företag måste tillhandahålla information om vilka kriterier som bestämmer hur rankningen sker och visas för konsumenten samt hur dessa kriterier förhåller sig till varandra. Dessutom måste informationen vara direkt och enkelt tillgänglig där sökresultaten presenteras i ett särskilt avsnitt av onlinegränssnittet, dvs på företagets hemsida. Den som tillhandahåller rankningen är ansvarig att informera konsumenten om hur rankningen fungerar, oavsett om köpet sker på samma hemsida eller på en annan hemsida.  

 

Till exempel kan en informationsruta placeras ut vid sökresultaten som beskriver hur rankningen genomförs. Alternativt kan en tydlig länk med texten “Lär dig mer om dessa sökresultat” intill sökfältet användas för att leda konsumenterna till ett särskilt avsnitt på hemsidan där mer information ges om rankningen. 

 

Begränsning av andrahandsförsäljning av evenemangsbiljetter 

Biljetter till kultur- och idrottsevenemang får inte längre säljas vidare till konsumenter om företaget köpt biljetterna med hjälp av datorprogram som gör det möjligt för företagare att köpa fler biljetter än vad biljettförsäljarens begränsningar tillåter. Det kan exempelvis röra sig om var, när eller hur många biljetter som får köpas vid varje tillfälle.  

 

Tydliggöra för kunden vem denne ingår avtal med 

De nya reglerna syftar till att förtydliga för kunden vem denne ingår avtal med, hur kunden når företaget (olika kommunikationskanaler) och om företaget agerar för annans räkning. Om den som erbjuder produkterna inte är ett företag, måste kunden informeras om  att konsumentskyddet inte gäller.  

 

Sammanfattningsvis innebär lagändringarna tydligare krav på transparens i marknadsföring och försäljning som riktar sig till konsumenter.  

 

Tänk på att: 

  •  Reapriset och ordinarie pris måste redovisas tydligt vid prissänkningar. Syftet är att förbjuda “fejkreor”. 
  • om kundrecensioner används i företagets marknadsföring ska det framgå om, och i så fall på vilket sätt, företaget säkerställer att recensionen kommer från en riktig kund. 
  • Informera om hur rankningen fungerar när kunder söker efter produkter på er hemsida.  
  • Informationen i er marknadsföring ska vara klar, begriplig och lämplig för att undvika att väsentlig information utelämnas.   

 

Har du funderingar med anledning av de nya konsumentreglerna? Varmt välkommen att höra av dig till oss på mail hello@legalbuddy.com eller genom att boka ett gratis coachingmöte.  

 

Läs vidare om lagändringarna:  

De nya reglerna är ett led i regeringens lagpaket om “Ett moderniserat konsumentskydd” som tillkommit efter nya EU-regler. Eftersom de nya reglerna beslutats på EU-nivå gäller liknande bestämmelser i för konsumenter i alla EU-länder och omfattar alla företag som vänder sig till konsumenter inom EU. 

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan