Fråga: Aktier som ersättning för utfört arbete
Hej, kan ett startup göra en riktad emission mot en individ som ersättning? Blir aktier grattis för personen? Om inte vad är minst belopp att betala för personen? Tack!
Legalbuddy svarar

Hej!


Ja, det är möjligt för ett startup att göra en riktad emission som ersättning för tjänster som utförts, men det är viktigt att vara medveten om att detta inte är detsamma som att ge bort aktier gratis. Aktierna kan inte erhållas "gratis" utan det finns vissa juridiska och skattemässiga konsekvenser som måste beaktas.


Utgångspunkter för att kvitta en konsultfordran mot aktier:

  1. Verklig fordran: Det första steget är att säkerställa att det finns en verklig fordran från konsulten mot bolaget. Detta innebär att konsulttjänsterna måste vara utförda och värderade enligt ett förutbestämt avtal.
  2. Överenskommelse om villkoren: Parterna måste ha kommit överens om villkoren för hur konsultens fordran kan kvittas mot aktier. Detta innebär normalt att ett avtal finns som specificerar hur och när kvittning ska ske samt till vilket värde.
  3. Kvittning i nyemission: När tjänsterna är utförda och det finns en verklig fordran kan denna kvittas mot nyutgivna aktier i bolaget. Priset på aktierna bör fastställas baserat på bolagets marknadsvärde. Det kan te.ex. vara rimligt att använda samma pris per aktie som erbjuds till andra investerare i en eventuell investeringsrunda, eventuellt med viss rabatt.


OBS - skattekonsekvenser beroende på vem som är mottagare

Vidare är det viktigt att konsulten hanterar egna skatter och avgifter via sitt bolag samt att denne är en ”äkta konsult” och inte en förtäckt anställd. Om mottagaren är en anställd kommer detta att betraktas som en skattepliktig förmån. Den skattepliktiga förmånen är normalt marknadsvärdet på aktierna vid tidpunkten för erhållandet, vilket kan få stora skattekonsekvenser både för mottagaren och för bolaget vad gäller arbetsgivaravgifter. Moms på den fakturerade tjänsten betalas och redovisas som vanligt. Det är bara nettoarvodet (exklusive moms) som kan kvittas mot aktierna.


Sammanfattningsvis, att använda konsultfordran för att erhålla aktier är en effektiv metod för företag att ge ut ersättning för utfört arbete i aktier istället för genom kontant betalning. Det kallas för sweat equity och vi har tidigare besvarat frågor och haft webinar på temat som finns tillgängliga i Legalbuddy Plus. Viktigt att notera att ett sweat equity upplägg alltid bör diskuteras med jurist och att korrekta avtal upprättas för att undvika oönskade skattekonsekvenser för både mottagaren och bolaget. Om ni önskar vidare vägledning är ni varmt välkomna att boka ett coachingmöte med oss.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Starta bolag med andra? Då är det viktigt att ha ett avtal mellan er. Kolla denna checklista!

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan