Fråga: En delägare vill lämna bolaget
Hej, Vi är tre delägare i ett aktiebolag; delägare X, Y och Z. Vi äger 33% utav aktierna var. Delägare X gick in med 400 000 kr i bolaget utav privata medel och överenskommelsen är att även delägare Y och Z kommer att gå in med 400 000 kr privata medel per person men detta har ännu inte skett. Med de insatta 400 000 kr har det förvärvats en tomt i bolaget. Inga ytterligare transaktioner har gjorts till eller från bolaget. Nu önskar delägare X att lämna bolaget och få tillbaka sina investerade 400 000 kr. Hur går vi tillväga och vad blir skatteeffekten?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till Legalbuddy med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vilka aspekter som påverkar möjligheten att lösa ut en delägare i ett aktiebolag. 


Aktiebolagslagen (ABL) reglerar inte situationen som uppstår när en delägare, oavsett anledning, vill lämna bolaget. Om en aktieägare vill sälja sina aktier eller avveckla bolaget får man främst se vad som regleras i aktieägaravtalet. Svaret på din fråga är beroende på om det finns ett aktieägaravtal upprättat eller inte. Om det finns ett aktieägaravtal får man se till vad som regleras i avtalet, d.v.s under vilka förhållanden aktieägare Y och Z har rätt att köpa aktierna från den aktieägare som vill lämna bolaget eller om det finns en skyldighet för dem att lösa ut delägare X. Om det i aktieägaravtalet inte finns en skyldighet för kvarvarande aktieägare att lösa ut delägare X blir det istället en förhandlingsfråga för parterna att komma överens om. Om det inte finns ett aktieägaravtal som reglerar situationen att en delägare vill lämna bolaget så har delägare X ingen rätt att få sina aktier inlösta av bolaget eller övriga delägare. I praktiken är det möjligt att delägare X är kvar som aktieägare i bolaget under lång tid utan att vara aktiv. När det inte finns ett aktieägaravtal krävs istället att delägarna själva förhandlar fram en lösning och fattar beslut om och hur aktierna eventuellt ska lösas ut. Vanligtvis sker det genom att kvarvarande delägare löser ut aktierna för privata medel eller att bolaget gör en indragning av aktierna, men detta förutsätter såklart att resterande delägare är intresserade att driva vidare bolaget och har kapital att förvärva aktierna. Om delägarna istället är överens om att bolaget ska avvecklas är troligen det enklaste sättet att likvidera bolaget. Det innebär att tomten får säljas och då bolaget inte har genomfört några andra transaktioner så kan intäkten från tomten delas ut i samband med likvidationen. 


För skattemässiga reflektioner så hänvisar vi istället till rådgivning i det enskilda fallet; därför ska detta inte ses som någon skatterådgivning. Vad man däremot generellt kan konstateras är att om kvarvarande aktieägare förvärvar delägare X:s aktier så sker det för privata, och redan beskattade, medel. Generellt kan även nämnas att en likvidation av ett bolag beskattas på samma sätt som vid försäljning av aktieandelar. Beskattning kan ske både i inkomstslaget tjänst och kapital. Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i fåmansbolag istället tas upp i inkomstslaget tjänst istället för kapital (57:2 IL), du kan läsa mer om det här.


Slutsatser 

Det finns i den aktuella situationen en mängd omständigheter som kan påverka vilken lösning som är den bästa för samtliga delägare. Generellt i en sådan situation får man se till eventuellt aktieägaravtal som syftar till att reglera situationer som när en delägare inte längre vill äga en del av bolaget. För att undvika framtida problem och potentiella konflikter mellan bolagets delägare rekommenderar att upprätta ett aktieägaravtal. I den nu uppkomna situationen finns det flera olika sätt att gå vidare på, exempelvis att resterande delägare köper ut X, att man gör en indragning av aktierna eller att man avveckla bolaget. Vad som är bäst i er situation är beroende på fler omständigheter än vad som framgår. Vi rekommenderar därför att ni kontaktar oss för ett gratis coachingmöte.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan