Fråga: Inlösen av aktier vid avtalsbrott - hur gör man?
Om en aktieägare inte fullgjort sina uppgifter enligt aktieägaravtal o således ska ”lämna tillbaka” sina aktier till övriga delägare. Räcker det då med att skriva ett aktieöverlåtelseavtal och låta köpeskillingen vara 0 kronor och sen uppdatera aktieboken? Eller hur gör man?
Legalbuddy svarar

Hej, tack för att du vänder dig till oss med din fråga! 


Av din fråga framgår att en delägare brustit i sina skyldigheter enligt aktieägaravtalet och att övriga delägare därmed har rätt att lösa in dennes aktier. Situationen regleras ofta i aktieägaravtal och brukar kallas “Inlösen av aktier vid avtalsbrott”. Inledningsvis rekommenderar vi att undersöka aktieägaravtalet mellan er för att se vad som gäller i er specifika situation. 


Inlösen av aktier vid avtalsbrott  


Vanligtvis består ett sådant villkor, Inlösen av aktier vid avtalsbrott, av följande delar: 


Om en aktieägare begår väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom X dagar efter uppmaning från någon av de andra aktieägarna, så har aktieägarna rätt att lösa in den avtalsbrytande aktieägarens samtliga aktier. 


  1. “Väsentligt avtalsbrott” – det räcker inte med mindre felaktigheter utan det krävs vanligtvis att en aktieägare begått ett väsentligt avtalsbrott för att andra aktieägare ska ha rätt att lösa in den avtalsbrytande aktieägarens aktier. 
  2. “Inte vidtar rättelse inom X dagar” - vanligtvis ges den avtalsbrytande aktieägarens möjlighet att vidta rättelse inom t.ex. 30 dagar. Det innebär att övriga aktieägare måste uppmana den avtalsbrytande aktieägaren att vidta rättelse. 
  3. “Rätt att lösa in den avtalsbrytande aktieägarens samtliga aktier” - om en aktieägare begått ett väsentligt avtalsbrott och inte vidtagit rättelse inom angiven tid så har övriga aktieägare rätt att lösa in dennes aktier. Vanligtvis framgår även att om det är flera aktieägare ska aktierna ska fördelas proportionellt i förhållande till deras ägarandelar. 


Det leder till frågan till vilket pris som aktieägarna har rätt att lösa aktierna för. Du nämner att aktieägaren ska “lämna tillbaka” aktierna men vanligtvis reglerar aktieägaravtalet ett lösenpris så undersök i första hand avtalet. Ibland framgår att aktierna ska lösas för 50 % av marknadsvärdet (enligt värdering av oberoende värderingsman) eller kvotvärdet (nominellt belopp). Det är förstås möjligt att ni utanför aktieägaravtalet kommer överens om att aktierna ska överlåtas utan ersättning, men kom ihåg att dokumentera överenskommelsen. 


Hur gör man? Vilka dokument behöver upprättas? 


  1. Upprätta aktieöverlåtelseavtal och avräkningsnota. Detta krävs för att dokumentera övergången av aktierna. I Legalbuddy Plus finns mallar på aktieägaravtal och avräkningsnota som du kan använda dig av. Du besvarar ett antal frågor och sedan genereras dokument som är anpassade efter er specifika situation. Testa Legalbuddy Plus Medium gratis i 30 dagar genom att skapa ett konto HÄR
  2. Uppdatera aktieboken. Se till att ägarövergången dokumenteras i aktieboken då det ger rätt till ett antal rättigheter som aktieägare. Som huvudregel gäller att det är en förutsättning att vara inskriven i aktieboken för att få utöva de rättigheter som följer av att vara aktieägare. Läs mer om det i denna fråga.  

 

Sammanfattningsvis, upprätta aktieägaravtal och avräkningsnota i Legalbuddy Plus – testa det gratis i 30 dagar och skapa ett konto här (välj Medium). Vi kan även hjälpa dig med ett aktieägaravtal till fast pris. Uppdatera aktieboken för att utöva de rättigheter som följer av att vara aktieägare.  


Hoppas detta besvarade din fråga. Om du behöver vidare vägledning är du varmt välkommen att kontakta oss genom att boka ett gratis coachingmöte.  

Skapa ett aktieägaravtal till fast pris med hjälp av erfarna affärsjurister.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan