Fråga: Krävs en force majeure-klausul för att slippa skadeståndsansvar?
Vi är ett företag som inte längre kan fullfölja ett avtal som vi ingått, och vi har vad jag vet ingen force majeure-klausul. Riskerar vi att bli skadeståndsskyldiga gentemot motparten? Vad finns det för alternativ för att slippa skadeståndsansvar om avtalet inte innehåller en force majeure-klausul?
Legalbuddy svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!


Utgångspunkten är att avtal ska hållas, men ibland sker oförutsebara och extraordinära händelser som ligger utanför ens kontroll och innebär att man inte längre kan fullfölja hela eller delar av avtalet. Eventuellt kan corona ses som en extraordinär händelse. För att svara på din fråga så är det skillnad på om avtalet har en force majeure-klausul eller inte.


Om man har en force majeure-klausul

Det underlättar om man har med en force majeure-klausul i avtalet, men även då måste man se till de specifika omständigheterna för att bedöma huruvida det aktuella hindret kan utgöra force majeure. Bedömningen sker utifrån klausulen som antingen direkt inkluderar den specifika händelsen, eller ger utrymme för att tolka in det. Dessutom måste det föreligga ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan orsaken och det som hindrar en att fullfölja avtalet. En force majeure-klausul är därmed ingen garanti för att man kan undvika skadeståndsansvar i alla lägen. 


Avtalet saknar en force majeure-klausul

Saknas en sådan klausul riskerar ni att bli skadeståndsskyldiga för den skada ni orsakar motparten genom att inte fullfölja avtalet. Det kan handla om fel eller förseningar av varor. Det finns inga uttryckliga regler inom vare sig köprätten eller avtalsrätten som reglerar force majeure och därmed är det är oklart vad som gäller i dessa situationer. Det finns delade meningar om huruvida force majeure kan ses som en allmän avtalsrättslig princip som utifrån det köprättsliga kontrollansvaret kan tillämpas analogt.


En force majeure-liknande regel är som sagt det köprättsliga kontrollansvaret i 27 § Köplagen. Det innebär att säljaren inte blir skadeståndsskyldig för hinder som ligger utanför dennes kontroll, förutsatt att det inte rör sig om hinder som säljaren borde ha räknat med vid avtalets ingående och som leder till konsekvenser som denne på något sätt kunde ha undvikit eller övervunnit.


De krav som kan förutsättas gälla för att kunna åberopa force majeure är därmed att

  1. ena parten inte kan fullfölja en prestation som följer av avtalet,
  2. på grund av ett hinder som ligger utanför partens kontroll,
  3. det inte kan förväntas att parten borde räknat med eller beaktat detta potentiella hinder vid avtalets ingående, och
  4. parten ska inte heller kunnat undvika eller kompensera för hindret, exempelvis köpa in från en annan leverantör.


Sammanfattning

Det ni bör göra i första hand är att undersöka om avtalet innehåller en force majeure-klausul eller inte. Men trots att force majeure regleras i avtalet så måste man se till det specifika fallet för att bedöma om hindret som uppstått omfattas av den specifika klausulen och man därmed kan undgå skadeståndsansvar. Om man inte har en force majeure-klausul så är det oklart vad som gäller eftersom det finns delade meningar huruvida force majeure utgör en allmän avtalsrättslig princip eller inte. Punkterna ovan kan ses som vägledning om man eventuellt kan åberopa force majeure. Oavsett så bör ni inte räkna med att ni kan slippa skadeståndsansvar. Behöver ni hjälp att reda ut er situation så kan vi

tolka era befintliga avtal till ett fast pris och första steget är att boka ett kostnadsfritt uppstartsmöte.

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Få hjälp med att lösa en delägartvist.

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan