Fråga: Moms vid kvittningsemission
Kvittningsemissioner är relativt vanligt inom startups. Särskilt beträffande konsultarvoden som faktureras och sedan kvittas i nästkommande nyemission mot aktier. Hur hanteras moms vid kvittningen mot fakturan? Kvittas aktier inkl. eller exl. moms? Brukar momsen i betalas i cash av startupen till konsulten? Ingen moms utgår ju på köp av aktier. Men moms utgår ju på arbete. Hur ska man se på en tilltänkt kvittningsfakura beträffande momsen?
Legalbuddy svarar

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!


Det är vanligt att startups har begränsade resurser och därför använder sig av kvittningsemission som metod för att ta hjälp av konsulter i utbyte mot aktier/equity.  Som du nämner utgår det moms på konsulttjänster men inte vid köp av aktier. Det leder till frågan hur momsen ska hanteras.


Nedan ges en redogörelse för hantering av moms vid kvittningsemission


I praktiken går det till enligt följande:  

  1. Konsulten fakturerar startup-bolaget. På fakturan specificeras konsultens nedlagda arbete och moms, exempelvis kan konsulten ha utfört arbete för 100 000 kronor. Fakturans totalbelopp inklusive moms blir 125 000 kronor.  
  2. Konsultens nedlagda arbetstid, som motsvarar 100 000 kronor, kvittas sedan mot utgivning av aktier i en nyemission enligt separat avtal.  
  3. Resterande del av fakturan (25 000 kronor) betalar startup-bolaget till konsulten.  
  4. Konsulten och startup-bolaget redovisar moms.  

 

Det är endast värdet av konsultens nedlagda arbetstid som kan kvittas mot aktier i en nyemission. Både startup-bolaget och konsulten redovisar moms. För startup-bolaget innebär konsultens utställda faktura att de ska betala och redovisa ingående moms om 25 000 kronor. Det innebär ingen kostnad för startup-bolaget eftersom den är avdragsgill. 

 

För konsulten kan nämnas följande. Det reella värdet på aktierna i startup-bolaget kan variera och det är möjligt att aktiernas värde förändrats sedan avtalet för kvittningsemissionen utformats. I praktiken innebär det att konsulten fakturerar nedlagd arbetstid och redovisar utgående moms. Då ersättningen ges i aktier kan det reella värdet sjunka eller helt gå förlorat. För konsulten innebär det denne kan behöva skriva ned aktiens värde vid bokslut. Vid en sådan situation förlorar konsulten tillgången utan att få skatteeffekt av den förlusten.  


Hoppas detta besvarade din fråga och om du önskar vidare vägledning om ersättning i aktier så är du varmt välkommen att boka ett kostnadsfritt coachingmöte med oss på nedan länk. Vi har tidigare besvarat frågor om sweat equity och haft webinar som finns tillgängliga på Legalbuddy Plus (testa 30 dagar gratis).

 

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp att ta fram ett förslag till incitamentsprogram som passar ditt företag

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan