Fråga: Suppleanters medverkan på styrelsemöten
Hej, ska suppleanter alltid vara inbjudna till styrelsemöten i ett aktiebolag?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till Legalbuddy med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för i vilka situationer styrelsesuppleanter ska bli inbjudna till bolagets styrelsemöten. 


En styrelsesuppleants roll är att träda in i en ordinarie ledamots ställe när den ordinarie ledamoten tillfälligt eller permanent inte har möjlighet att närvara på styrelsemötet. Om inte suppleanten ska träda in i en ordinarie ledamots ställe så har inte styrelseordförande någon skyldighet att kalla denne till mötet. Det är alltså endast i de situationer då en ordinarie styrelseledamot inte kan närvara som suppleanten ska kallas till styrelsemötet. Om styrelseordförande i en sådan situation, av misstag eller avsiktligen, inte kallar en suppleant kan ordföranden i vissa fall dömas till böter eller fängelse i högst ett år. 


Vad som däremot kan nämnas är att det är möjligt att en suppleant antingen är protokollförare under styrelsemöten eller att en suppleant ska underteckna protokollet tillsammans med styrelseordförande. I en sådan situation ska även suppleanten kallas till sammanträdet.


Sammantaget 

En suppleant är en ersättare som kallas in när ordinarie styrelseledamot inte kan närvara. När förutsättningarna för att suppleant ska träda in är uppfyllda så ska bestämmelserna om ordinarie styrelseledamöter tillämpas även på suppleanter (8:20 andra stycket ABL).  Däremot har suppleanten ingen generell rätt att bli kallad till styrelsemöten, få underlag eller delta i styrelsemöten. Däremot ligger det i bolagets intresse att även suppleanter är uppdaterade och informerade om man med kort varsel behöver kalla in en suppleant. Om du vill läsa mer om vad en styrelsesuppleant är och vad denne har för uppgifter kan du läsa mer här. 


Hoppas att detta besvarade din fråga. Om du behöver vägledning och vidare hjälp är du varmt välkommen att höra av dig till oss genom att boka ett gratis coachingmöte.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan