Fråga: Teckningsoptioner - hur fungerar det?
Hej, vi ska sätta upp ett optionsprogram för anställda och vissa konsulter (nyckelpersoner) och har hört talas om teckningsoptioner och personaloptioner. Hur fungerar teckningsoptioner? När används teckningsoptioner och när används andra optionsprogram? Vad är fördelarna med teckningsoptioner? Tacksam för svar Mvh
Legalbuddy svarar

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för teckningsoptioner.  


Teckningsoptioner är värdepapper som ger innehavaren en rätt att under en viss tid till ett förutbestämt pris teckna aktier i bolaget. Teckningsoptioner ges ut av bolagstämman och registreras hos Bolagsverket. Det kräver alltså mer administration jämfört med kvalificerade personaloptioner som är avtalsbaserade och kan ges ut baserat på ett styrelsebeslut. 


Teckningsoptioner ges normalt inte ut gratis till anställda, eftersom en vederlagsfri teckningsoption betraktas som en förmån. Värdet av förmånen blir föremål för både förmånsbeskattning och arbetsgivaravgifter. Det är av den anledningen viktigt att göra en försvarbar värdering av bolaget innan man bestämmer sig för att inrätta ett teckningsoptionsprogram. Läs mer om att fastställa ett skattemässigt godtagbart marknadsvärde på teckningsoptionen enligt den s k Black Scholes-formulan. 


Sammanfattningsvis, fördelarna med teckningsoptioner är: 

  1. Teckningsoptioner kan erbjudas till en större krets personer än KPO:er. Teckningsoptioner är inte villkorade av den anställdes/styrelseledamotens har en viss roll eller ersättning. 
  2. Teckningsoptioner ger större trygghet. Till skillnad från KPO:er är teckningsoptioner ett värdepapper som säkrar att innehavaren kommer att få aktier i bolaget. Innehavaren är inte beroende av framtida aktieägarbeslut. 
  3. Teckningsoptioner kan utnyttjas av bolag i alla branscher till skillnad för KPO:er som kräver att bolaget inte är verksamt inom vissa branscher - läs mer om kraven för KPO:er här. 
  4. Förutsatt att marknadsvärde betalas för optionen så blir det ingen förmånsbeskattning för anställda. Det är först när aktierna säljs som reavinstbeskattning sker. 

 

Ofta är KPO:er den bästa modellen av skattemässiga skäl

Teckningsoptioner ges ofta ut när ditt företag inte uppfyller villkoren för KPO:er eller när ett företag vill erbjuda konsulter optioner. Ta vårt självtest för att ta reda på om ditt företag kan ge ut KPO:er.


Utöver KPO:er och teckningsoptioner finns ytterligare ett alternativ: att låta de anställda köpa aktier i bolaget direkt, antingen från befintliga aktieägare eller genom en nyemission. Detta förutsätter att man är redo att ta in en eller flera nya delägare i bolaget. 


Tveka inte att kontakta oss för att diskutera vilket incitamentsprogram som passar ert företag och anställda bäst - boka ett gratis coachingmöte. 

Få hjälp med ett teckningsoptionsprogram till fast pris

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).


Få hjälp med ett teckningsoptionsprogram till fast pris

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan