Fråga: Upprätta bolagsstämmoprotokoll – hur gör man och vad bör jag tänka på?
Hej, vi ska hålla bolagsstämma i vårt företag och jag undrar hur man upprättar ett bolagsstämmoprotokoll. Vilka punkter måste vara med och vad bör jag tänka på? Vilka ska underteckna stämmoprotokollet?
Legalbuddy svarar

Bolagsstämmoprotokollet syftar till att dokumentera vad som beslutas på stämman och det är viktigt att följa den formalia och dokumentera de beslut som fattas på bolagsstämman. Nedan ges en översikt vad bolagsstämmoprotokollet ska innehålla och vilka som ska underteckna det.


Först och främst ska ert företagsnamn, stämmoordförandes namn, justerarnas namn och datum och ort framgå av protokollet.


Röstlängden ska fastställas och redovisas eller bifogas i en bilaga.


Om ni håller bolagsstämma per capsulam, d.v.s utan att mötas fysiskt, eller om alla aktier inte är företrädda på stämman så måste protokollet innehålla uppgift om att kallelse skett på rätt sätt (”i behörig ordning”).


Protokollet ska dokumentera de beslut som fattas på stämman och om beslut fattas med omröstning så ska ni redovisa röster för och emot förslaget. Här ges en översikt på beslut som ska fattas och hur en bolagsstämma går till. Du kan även ladda ned vår checklista nedan.


Till sist ska protokollet skrivas under av bolagsstämmans ordförande, protokollföraren och de justerare som stämman har utsett. Om stämmoordföranden och protokollföraren företräder samtliga aktier i aktiebolaget så behövs inte justerare.


Stämmoprotokollet ska hållas tillgängligt senast två veckor efter stämman och även skickas till de aktieägare som begär det. En validerad kopia av protokollet ska skickas till Bolagsverket om ni fattat beslut om nyemission, ändring av företrädare eller revisor eller ändring av bolagsordningen.

 

Behöver du hjälp att upprätta ett bolagsstämmoprotokoll så kan du enkelt skapa ett bolagsstämmoprotokoll i Legalbuddy Plus. Du svarar på ett antal frågor och sedan genereras ett anpassat och juridiskt kvalitetssäkrat protokoll. Står ni inför större beslut eller har oenigheter mellan aktieägare så är särskilt viktigt att allt går rätt till med kallelse och stämmoprotokoll – behöver ni hjälp så boka ett gratis coachingmöte med en av våra jurister.

Det är mycket att tänka på inför en bolagsstämman. Med vår checklista har du en enkel vägledning att följa. Checklistan gäller privata bolag.

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Skapa ett aktieägaravtal till fast pris med hjälp av erfarna affärsjurister.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan