Fråga: VDs ansvar för skulder i aktiebolag
Hej! Min sambo har blivit tillsatt som extern VD i sin pappas AB. Det har inte skrivits kontrakt och heller inte stakats ut tydliga arbetsroller. Med andra ord kontrollerar pappan fortfarande företaget och sköter ekonomin och uppdrag etc. Anledningen till att min sambo överläts vd rollen i första hand är pappans (troliga) näringsförbud då han har tidigare skulder. Nu får min sambo företagets tidigare och nuvarande skulder till sig personligen via inkasso krav. Hur tar han sig ur den här situationen? Min sambo äger inga aktier i företaget.
Legalbuddy svarar
Karl Womack

Tack för att du vänder dig till Legalbuddy med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vilka regler som tillämpas och vad som gäller i er situation.


Det finns ett flertal frågeställningar som aktualiseras i frågan som du ställer – och det saknas tillräckligt med information för att kunna ge ett precist svar. Däremot är det möjligt att redogöra för vilka regler som kan tänkas bli aktuella och vilka omständigheter som kan vara relevanta att beakta.


Personligt betalningsansvar för VD

Enligt 1:3 ABL har aktieägare som utgångpunkt inte något personligt betalningsansvar för bolagets skulder. Oaktat vem som är VD för ett aktiebolag så gäller ett begränsat betalningsansvar även för bolagets verkställande direktör. I er situation innebär detta alltså att det endast under vissa särskilda förutsättningar som varken din sambo eller hans far ska ansvara för några skulder i egenskap av fysisk person.


I vissa situationer kan alltså en verkställande direktör bli personligt ansvarig för skulder som uppkommer inom ramen för bolagets verksamhet. Dessa situationer förutsätter att bolagets VD på något sätt har agerat försumligt. Som utgångspunkt är således inte din sambo ansvarig för skulder som uppkommit innan han trädde in som VD i bolaget. Betalningsansvar kan framgå av lag men även av praxis.


Betalningsansvar enligt aktiebolagslagen

Av aktiebolagslagen framgår att en VD kan bli personligt ansvarig om bolagets företrädare underlåter att upprätta en kontrollbalansräkning när bolaget lider av kapitalbrist (25:18 ABL). VD kan även bli bristtäckningsansvarig för otillåtna värdeöverföringar enligt 17 kap ABL och brott mot låneförbudet enligt 21 kap ABL.


Betalningsansvar vid skatteskuld

En annan situation där ansvar kan aktualiseras är om bolaget har ådragit sig skatteskulder. Vi har tidigare besvarat en fråga om ansvar vid obetalda skatter som du kan läsa mer om i denna fråga.


VD som inte är aktiv i bolaget

Enligt 8:32 ABL får inte någon utses till verkställande direktör som inte har för avsikt att delta i verksamheten. Bestämmelsen är straffsanktionerad enligt 30:1 ABL och syftar till att förhindra att de verkliga ägarna utser en s.k. målvakt som VD. Paragrafen tar alltså sikte på uppenbara målvaktsupplägg; om det är så att din sambo är verksam i bolaget ska inte paragrafen tillämpas.

 

Sammantaget

Som utgångspunkt är inte en VD, oavsett verksam omfattning i bolaget, personligt ansvarig för bolagets skulder. Däremot är det möjligt att såväl din sambo som din sambos far, beroende av vad det är för skulder samt hur skulderna har uppkommit, kan bli personligt ansvarig. Reglerna är till viss del spretiga och det är svårt att konstatera om ett personligt betalningsansvar föreligger utan att ha tillgång till det material och de omständigheter som krävs för att göra en sådan bedömning.


Hoppas detta besvarade din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Legalbuddy och boka in ett gratis coachingmöte med en av våra jurister.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp med att lösa en delägartvist.

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan