Fråga: Vad ska man tänka på vid användning av open source vid utveckling av SaaS-tjänst?
Om vi använder oss av open source vid utveckling av vår SaaS-tjänst, vad behöver vi tänka på?
Legalbuddy svarar

Hej, och stort tack för att ni vänder er till oss med er fråga! Nedan ges en redogörelse för vad ni bör tänka på när ni utvecklar SaaS med open source.

 

Open source (öppen källkod) kan delas in i mer eller mindre tillåtande licenser och skillnaden är hur de får användas för kommersiella produkter. De tillåtande licenserna innebär ofta ett krav på att ni upplyser vart koden är ifrån (notice), medan de restriktiva licenserna kan innebära en ”smittorisk”. Risken med att integrera kod licensierad under en restriktiv open source-licens är att licensen kan ”smitta” hela programvaran och ni som leverantör kan behöva publicera hela er källkod under open source-licensen och ni får ni inte ta betalt när ni vidaredistribuerar detta. Om ni bryter mot villkoren för open source-licensen så riskerar ni att bli stämda och betala skadestånd.

 

Det är därför viktigt att tänka på hur ni kommer inkorporera open source i produkten och om ni som leverantören kommer bearbeta källkoden. I de flesta fall när man överför källkod till en annan part så riskerar man att behöva tillgängliggöra källkoden, men under en vanlig licens finns eventuellt ett undantag för SaaS. Läs mer om några av de vanligaste licenserna för open source här (LGPL, GPL).

 

Sammanfattning

Ni bör tänka på följande när ni använder open source vid programutveckling: vad för typ av open source-licens ni använder (tillåtande/restriktiv) och vilka begränsningar och risker den innebär (begränsningar hur den får användas kommersiellt, tillgängliggörande, smittorisk). Vidare bör ni se över om koden kommer överföras till kunden och hur ni kan täcka upp för eventuella säkerhetsrisker och brister. Det är viktigt att överväga dessa olika aspekter för att veta vilka villkor som behövs inkluderas i avtalet gentemot kunden. Behöver ni vidare vägledning är ni varmt välkomna att boka ett gratis coachingmöte med en av våra jurister specialiserade på IT-rätt. 

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Upprätta ett SaaS-avtal som reglerar rättigheter och skyldigheterna mellan leverantör och kund. 

Hur skriver man avtal för en Software as a Service (SaaS)? Kolla denna checklista!

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan