Fråga: Vem ska utses för att upprätta och underteckna stämmoprotokollet?
Hej, Min fråga gäller val av stämmofunktionärer undertecknande av stämmoprotokoll. Aktierna i Svensson AB ägs av 5 aktieägare. Majoritetsägaren (äger 90 procent av aktier och röster) är bolagets styrelseordförande. Han är den enda aktieägare som samtidig har en roll i styrelsen. De andra styrelsemedlemmarna äger inga aktier i bolaget. Styrelsen kallar aktieägarna till bolagsstämma. Kallelsen innehåller bl.a. styrelsens förslag till bolagsstämma om två riktade nyemissioner där två nya investerare får rätt att teckna de nya aktierna men endast majoritetsägaren är närvarande. Inga fullmakter lämnats. Vem eller vilka stämmofunktionärer ska utses för att upprätta och underteckna stämmoprotokollet? Tack på förhand!
Legalbuddy svarar

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan ges en redogörelse för vem som har ansvar för att upprätta bolagsstämmoprotokoll och vilka som ska underteckna det.

 

Bolagsstämmoprotokollet syftar till att dokumentera de beslut som fattas på stämman. Det är stämmans ordförande som har ansvar att se till att ett protokoll upprättas. Stämmans ordförande bör därför utse en protokollförare som nedtecknar vilka beslut som fattas. Om besluten togs genom omröstning så ska det även framgå av protokollet hur många som röstade på de respektive förslagen. Det är viktigt att följa formalian för vilka punkter som måste finnas med. Läs mer här om vad man ska tänka på när man upprättar ett bolagsstämmoprotokoll här.

 

Protokollet ska skrivas under av bolagsstämmans ordförande, protokollföraren och de justerare som stämman har utsett. Om stämmoordföranden och protokollföraren hade företrätt samtliga aktier i aktiebolaget så behövs inte justerare, men det är inte fallet i er situation eftersom du skriver att endast majoritetsägaren är närvarande på stämman.

 

För att sammanfatta så är det bolagsstämmans ordförande som har ansvar för att se till att någon upprätta protokollet som sedan ska skrivas under av stämmoordförande, protokollföraren och justerarna. Om ni behöver vidare vägledning är ni välkomna att boka ett gratis coachingmöte. Ni kan även skapa ett bolagsstämmoprotokoll på egen hand i Legalbuddy Plus.  

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Skapa ett aktieägaravtal till fast pris med hjälp av erfarna affärsjurister.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan