Fråga: Återbetalning av aktieägartilskott
Hej, Kul tjänst att ni kan hjälpa till gratis på en kort fråga :) Ni skrev lite bra saker kring villkorat aktieägartillskott som jag fastnade https://legalbuddy.com/fraga/hur-fungerar-ett-aktieagartillskott-och-vad-ar-skillnaden-pa-villkorat-och-ovillkorat "Normalt överlåts därför ett villkorat  aktieägartillskott  till köparen av aktierna så att denna har möjlighet att nyttja en eventuell framtida återbetalning av tillskottet." "När du får tillbaka aktieägartillskottet är detta en skattefri återbetalning, såvida inte ett högre belopp återbetalas än vad som tillsköts. " Mitt exempel Om jag förvärvar 100 % av aktierna Exempelbolaget AB som har med sig 1,7 milj i villkorat aktieägartillskott. 1. Kan jag (förutsatt att beslut om återbetalning på bolagstämma, och att medel för återbetalning finns) återbetala dessa till mig (nya ägaren) till samma villkor som ovan (dvs skattefritt)? 2. Hur tolkar man " Överlåts" i ovan text = separat gåvobrev ? eller finns det smidigare sätt att de följer med i ett köp av aktierna i ett köpeavtal ? Grymt med Svar
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till oss på Legalbuddy. Nedan kommer en redogörelse för vilka regler som tillämpas och vad du behöver tänka på.


Inledningsvis bör nämnas att vi inte kan besvara frågor om skatterådgivning. Nedan svar är en allmän redogörelse för de regler som är tillämpliga och ska inte ses som rådgivning eller ligga till grund för något beslut.


Civilrättsligt betraktas en återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott som utdelning (se NJA 1988 s. 620). Däremot är det inte helt tydligt hur ett villkorat aktieägartillskott behandlas i skattehänseende.


Hur behandlas villkorade aktieägartillskott skatterättsligt?

Praxis på området har varit något spretig. Villkorade aktieägartillskott har behandlats både som utdelning och som återbetalning av lån. Som huvudregel gäller att ett villkorat aktieägartillskott inte ska betraktas som utdelning, och därför inte heller ska beskattas hos mottagaren ( RÅ 85 1:11). Vidare framgår av ett annat rättsfall (RÅ 1988 ref. 65) att bedömningen inte förändras på grund av att någon annan, genom förvärv eller gåva, övertagit aktieägartillskottsgivarens rätt till återbetalning. Dock kan det finnas särskilda omständigheter som ändå talar för att beskattning ska ske i det enskilda fallet. Sammanfattningsvis; en återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott ska endast behandlas som utdelning, om särskilda omständigheter föreligger. Frågan har även prövats i RÅ 2009 ref. 47 där särskilda omständigheter inte ansågs föreligga. Vad som fullt ut gäller får därför anses vara något oklart.


Hur sker en överlåtelse av ett villkorat aktieägartillskott?

Det kan exempelvis regleras inom ramen för ett aktieöverlåtelseavtal. En överlåtelse kan även ske som gåva. Hur överlåtelsen av det villkorade aktieägartillskottet görs kan däremot påverka beskattningskonsekvenserna. Det marknadsmässiga beloppet bör dock i en sådan situation endast vara ett symboliskt belopp.


Du kan läsa mer om villkorade och ovillkorade aktieägartillskott här. Om du är intresserad av hur en återbetalning av ett aktieägartillskott sker kan du läsa mer om det här.


Hoppas detta besvarade din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Legalbuddy. Behöver du juridisk rådgivning i ett särskilt ärende kan du även boka in ett gratis coachingmöte med en av våra jurister. 

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Skriv ett aktieöverlåtelseavtal för att reglerar rättigheter och skyldigheter vid köp av aktier.

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan