31 januari 2023

Aktieägarproblem i topp – vi har listan över entreprenörernas juridiska utmaningar 2022

Aktieägarproblem i topp – vi har listan över entreprenörernas juridiska utmaningar 2022

Konflikter mellan delägare tycks fortsatt vara den största juridiska huvudvärken för Sveriges start-ups och entreprenörer. Men juridiken runt finansiering och ersättningsmodeller för medarbetare ligger också högt upp på Topp 10-listan. Detta visar en ny undersökning från Legalbuddy som bygger på användarnas frågor och klickade artiklar på legalbuddy.com under 2022. 


Google och juridiska webbtjänster blir allt vanligare verktyg för företagare som behöver juridiska hjälp.  

 

”Vi fick över 110 000 sökningar under 2022, vilket är en ökning med mer än 100 % jämfört med 2021. I stort följer användarnas beteende det mönster som vi sett inom andra branscher t ex inom hälso- och sjukvård, resor m m.” säger Joel Wickman, VD på Legalbuddy . 

 

Legalbuddy är en affärsjuridisk tjänst som vänder sig till start-ups, scale-ups och entreprenörer och erbjuder gratis juridisk kunskap, frågor och svar, digitala avtal samt en abonnemangstjänst med ett komplett digitalt juridiskt stöd och avtalshantering. Nästan 50 000 användare nyttjade Legalbuddy under 2022 för att söka svar på sina juridiska frågor.  

 

”Det finns ett stort behov att få hjälp med sina juridiska frågor. Inte minst när det gäller relationen med andra aktieägare som toppat frågelistan sedan vi lanserade Legallbuddy under våren 2020. En ny och lite förvånande trend under 2022 är att GDPR-frågorna inte längre verkar vara top of mind hos våra företagare, trots att det är ett område där vi ser stora utvecklingsbehov.” fortsätter Joel Wickman.  

 

Av de 110 000 sökningar som gjorts under 2022 av ca 50 000 användare är dessa de vanligaste.  

 

  1. Hur fungerar vesting? 
  2. Kan vi avsätta en styrelseledamot under pågående mandatperiod? 
  3. Hur löser man ut en delägare som ska lämna bolaget? 
  4. Ska vi anställda personal eller anlita konsult – vad är skillnaden? 
  5. Hur fungerar bolagsorganen när jag är ensam ägare? 
  6. Hur ser processen ut för nyemission? 
  7. Hur fungerar aktieägartillskott? 
  8. Får aktiebolag förvärva egna aktier? 
  9. Anställningsavtal och provision? 
  10. Skyldighet att lösa ut aktieägare som vill lämna ett bolag? 

 

”Det finns helt klart ett stort behov av juridisk hjälp bland Sveriges företagare och som inte den traditionella branschen kan tillgodose. Vi hoppas kunna transformera juridikbranschen genom att ge små och medelstora företag tillgång till prisvärd digitalt baserad juridisk support. Genom att sänka trösklarna till juridisk kompetens minskar vi risken för onödiga dikeskörningar.” avslutar Joel Wickman.  

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan